ייעוץ עסקי – ניהול כספים

היתרונות בייעוץ עסקי, וניהול כספים חיצוני.

הידע הרב של היועץ העסקי ומנהל הכספים שנצבר מניהול ארגונים שונים מיושם מיידית! בארגון שלך.

הגדרת מסגרת העבודה:
ייעוץ עסקי:
1. בחינה הסקה ויישום תהליכי עבודה תוך ארגוניים.
2. בחינה הסקה ויישום של כוח האדם ומיומנויות.
3. בחינה וניתוח המוצרים והשרותים שמייצר הארגון.
4. ניתוח SWOT ויישום מסקנות.
ניהול כספים:
1. בחינה כלכלית של פעילות הארגון.
2. בחינה וניתוח דוחות רווח והפסד מידיי חודש.
3. ניהול תזרים מזומנים דינמי (אלמנט קריטי בקיום של כל ארגון).
4. ניתוח כדאיות ותמחיר מוצרים ושרותים.
5. ניהול סיכונים: ריביות, מט"ח, התנהלות ארגונית.
6. ניהול תקציבים על פי תחזיות הכנסות והוצאות עתידיות.

בחינת חוזי התקשרות, ייעול מערכות, חסכון, תכנון הצעדים הבאים.  מנהל הכספים מהווה כתובת להתייעצות וכלי חשוב המסייע בקבלת החלטות עסקיות.

אי העסקת מנהל כספים מקצועי גורמת לדחיית השגת המטרה, מאחר ואז המנכ"ל הוא זה שמקדיש זמן רב לניהול הכספים במקום לקדם את עסקי הליבה של העסק ופיתוח הזדמנויות עסקיות, ומצד שני אי הקדשת זמן ומקצועיות נדרשת בניהול הכספים.  כתוצאה מכך מערכת קבלת החלטות  של החברה לא ממקסמת את היכולת לצמוח ולשגשג.

 

הפתרון !! – מנהל במיקור חוץ.

התרומה העיקרית היא בליווי ושחרור המנכ"ל / בעלים לעסוק בתחומים החשובים לקידום ושיפור העסק, המוצרים והשירות מחד, ומצד שני יביא לניהול טוב יותר ויעיל יותר של מערך הכספים.

היתרונות המוכחים לחברה הם צמצום הוצאות וחסכון במשאבים ללא הוצאות קבועות, התחלת עבודה ומתן תוצאות מידיות ללא צורך בהכשרת כוח אדם מקצועי, צמצום זמן תגובה, הגדרת תקציב ידוע מראש, תרומה מניסיונו המגוון לחברה.

ארגונים להם מתאים מנהל כספים חיצוני:

–          חברה חדשה / סטרטאפ – חברה חדשה לרוב מנוהלת על ידי בעלי הרעיון אשר להם ידע נרחב במוצר או שרות שהם רוצים למכור ומעט מאוד על המבנה ותהליכים פיננסיים.

–          חברות קטנות / משפחתיות – חברות אלו צמחו סביב איש כריזמטי אחד שהקים ודחף במו ידיו את העסק במילים אחרות הלב הפועם שידו בכל ויד כל בו. כתוצאה מכך לא מנוצל את היתרון היחסי – בייצור, מכירות, שיווק ופיתוח עסקי.  אין מקום למשרת מנהל כספים במשרה מלאה, אך כמובן יש צורך קריטי בניהול כספים מקצועי.

–          חברות ותיקות ומבוססות – גם חברות אשר מחזיקות מחלקת כספים ולעתים חשב במשרה מלאה יכולות להיעזר במנהל כספים חיצוני אשר יכול לעזור בחשיבה על מבנה ותהליכים, ולהתייחס לנקודות מבט מזויות אחרות, לעזור למחלקת הכספים בהתבוננות מעבר לשוטף.

מנהל הכספים ויועץ עסקי שילוב הכרחי !

 ייעוץ עסקי – בחינת תהליכי עבודה בכל מחלקה בנפרד והסנכרון בין המחלקות, כח אדם, פיתוח עסקי.

אחריות על מחלקת הכספים – בקרה על פעולות מנהלת החשבונות, בקרה על נושא הדיווחים לרשויות השונות (מס הכנסה, ביטוח לאומי ומע"מ). עבודה מול רואה החשבון החיצוני של החברה, מישהו שידבר "בשפה" שלו ויתאם בינו לבין החברה.

עבודה מול בנקים – הדיאלוג מול הבנקים הפך להיות מקצועי יותר ויש לדעת לדבר ב"שפה" של הבנקאים, החלטה על אסטרטגית מימון בנקאית, בניית תכנית מימון כוללת ועדכונה, הכנה של בקשות אשראי לבנקים והצגתם, דיווח שוטף לבנקים כדוגמת תוכן שעבוד שוטף. ניהול האשראי הבנקאי והתאמתו לצרכי האשראי של החברה. ביצוע עסקאות הגנה שימוש במקורות מימון חוץ בנקאיים קרנות וחברות פקטורינג.

ניהול תזרים מזומנים – אחריות על בניית התזרים וניהולו ברמה היומית, תוך תכנון של חודשיים שלושה קדימה. קביעת מדיניות אשראי ללקוחות בהתאם לרמת הסיכון, ניהול ובקרה על מערך התשלומים לספקים ומערך הגביה מלקוחות בחברה.

דיווח ובקרה – הפקת דוחות ניהוליים ודיווחים שוטפים להנהלה – ניתוח דוחות כספיים (מאזן ורווח והפסד) ברמה חודשית, דוחות מיוחדים המאפיינים את פעילות החברה. בניית תקציב חודשי ושנתי ובחינתו לעומת הביצוע בפועל. דוחות תמחיר, בדיקות שירותים ומוצרים, ניתוח העלויות בפועל לכל שירות/מוצר. קבלת החלטה האם כדאי להמשיך למכור את השירות/מוצר ולאילו לקוחות. ניתוח מרכזי רווח.

פרויקטים מיוחדים נוספים – בדיקות כדאיות בעת השקעה ברכוש קבוע, כניסה לתחום חדש, רכישת רכבים או ליסינג, בדיקה כלכלית של עסקים לפני רכישה או מיזוג, חיסכון בעלויות – בחינת הסכמים שיפור תנאים מול ספקים שונים (ביטוחים, תקשורת וכד');מנהל כספים חיצוני משמש יד ימינו ואיש סודו של המנכ"ל בכל הנושאים הכספיים, משתתף פעיל בתהליך קבלת ההחלטות בחברה ומהווה זרוע ביצועית חשובה בקידום יעדי הארגון.