הלוואות מקרנות מדינה

הלוואות מקרנות מדינה (ערבות מדינה) שווה להתחיל עם זה או לאו?

על מנת להחליט עליך לענות על השאלות הבאות:

הלוואות מקרן מדינה

1. האם הארגון יכל לעמוד בהחזר ההלוואה ? – כאמור ההלוואה היא ל 60 חדשים.

2. האם ההלוואה נחוצה לקידום הפעילות של האירגון?

3. האם ההלוואה נחוצה למימון הון חוזר ?

4. האם יש ביכלת הארגון להציב בטחונות עד כ 25% מההלוואה?

5. תכנית עסקית: עסק חדש או ותיק האת התכנית העסקית  "מחזיקה מים"  אנא עיין בשרות שלנו להקמת עסק חדש?

מסמכים נדרשים להגשת בקשה להלוואה מקרן מדינה.

 1. הצגת אישור הפקדה של 250 ₪ לחשבון החשב הכללי – משרד האוצר.

עבור עלויות טיפול ובדיקה כלכלית של נציגי הקרן.
ניתן לשלם ב:  בנק אוצר החייל (קוד בנק14): סניף 357 חשבון 52226  החשב הכללי – משרד האוצר.

 1. תדפיס רשם החברות (לחברה בלבד, ניתן לקבל תדפיס ע"י חיוג 171).
 2. דו"חות מבוקרים חברה/ שומות מס עוסק מורשה שנתיים לפני השנה הנכחית.
 3. מאזני בוחן חברה / דוח רווח והפסד עוסק מורשה של השנה הנוכחית.
 4. דו"חות מע"מ שנה אחרונה.
 5. טפסי 102 / ביטוח לאומי עובדים שנה אחרונה.
 6. דו"חות עסקים/חברות קשורות (במידה ויש): דו"חות מבוקרים לשנתיים לפני השנה הנכחית + מאזן בוחן של השנה הנוכחית,חברה, או, דוח רווח והפסד לעוסק מורשה של השנה הנוכחית.
 7. דו"ח ריכוז יתרות ודפי חשבון 3 חודשים אחרונים בכל חשבונות העסק / חברות קשורות.

עוסק מורשה יציג גם חשבונות אישיים בנוסף גם של בן בת הזוג.

 1. דו"חות פירוט ניכיונות ודו"חות פירוט הלוואות / לוחות סילוקין לכל הלוואות העסק.

עוסק מורשה יציג גם לוחות סילוקין של החשבונות האישיים בנוסף גם של בן בת הזוג.

 1. הצעות מחיר עבור תוכנית ההשקעות.
 2. במידה וקיימת תוכנית עסקית נוספת, אנא צרף אותה.

לפני פניה לקרן בערבות מדינה – אנא עיין באתר ובדוק את מגוון השרותים שיאפשרו לך אחת לקבל את הלוואה ומצד שני להביא לביצועים טובים יותר של העסק שלך, וצמיחה לאורך שנים תוך בחינת ביצועים תקופתית.
המחיר כפי שיתברר מהווה חלק שולי במערך ההוצאות של העסק.

אנא פנו אלינו לייעוץ ראשוני ללא התחייבויות