ייחודו וחשיבותו של מנהל הכספים

ייחודו וחשיבותו של מנהל הכספים בארגון.

הצורך בתפקידים כגון רו"ח, חשב, יועץ עסקי ומנהל כספים כרוכה ללא עוררין בגודלה של החברה. בעוד ועסקים קטנים עד בינוניים נעזרים בשירותים של רו"ח, ויש כאלה הנעזרים בשירותיו של יועץ עסקי, ארגונים גדולים נעזרים בשירותיהם של כל הנ"ל בהובלת מנהל הכספים.

להלן הסיבות העיקריות להעסקת מנהל כספים-

  1. זמן – תפקיד ניהול הכספים כרוך בניהול החברה, במידה ועסק אינו מעסיק בעל מקצוע במיקור חוץ שכזה, נטל הניהול עובר ישירות לידיו של מנכ"ל/בעל החברה. תפקידו על המנכ"ל נפרס על כלל שלוחות העסק, כאשר המטרה הכוללת של תפקידו היא להוביל ולנהל את הארגון הכולל ולא תחומים ממוקדים בו. תוצאת העברת אחראיות זו לידיו של המנכ"ל בנוסף לתפקידו העיקרי גוזלת מזמנו של בעל הארגון ומונעת ממנו מלבנות את החברה ולקדמה.
  2. מקצועיות – אחוז מהחברות מעביר את תפקיד ניהול הכספים לשני/שלישי בדרגתו בהיררכיית הארגון. כמובן שלפעולה זו קיימים יתרונות – חסכון בזמן 'העברת המקל' לצד שלישי וחפיפה על תנועות פיננסיות שהתרחשו, ביטחון באדם מהימן ש'חי' את החברה – אך גם חסרונות.
    ניהול כספים הינו תפקיד הדורש מקצועיות וניסיון בתחומים מרובים על מנת שיתאפשר לו לנהל את כלל חתך הכספים בחברה. בנוסף, מתפקידו של מנהל הכספים – לפקח את רואה החשבון והחשב ובכך גם להעביר ביקורת על הדוחות הכספיים ולאשר כי הינם מהימנים.
    כל זה אינו ניסיון הנרכש עם השנים אלא גם ניסיון וידע אקדמאי הנרכשים במהלך למידת מקצוע מסויים זה.
    הובלה להצלחה  מנהל הכספיםבנוסף לחשיבות מנהל הכספים, הן בזמן המתווסף למנכ"ל החברה בהובלת החברה והן בחשיבות המקצועיות האקדמאית של מנהל הכספים, קיימים תפקידים נוספים שאינם מוכרים המוסיפים למנהל הכספים חשיבות מכרעת כיד ימינו את בעל העסק.

– ביקורת רו"ח – מדי תקופה מגיע רו"ח לבקר את הדוחות החשבוניים והפיננסים של החברה, מתפקידו של מנהל הכספים הוא לאשר את מהימנות הביקורת וכי לא קיימים פערים מהותיים בין הדוחות להבין מציאות הארגון.

– בקרה פנימית בתוך הארגון –  מטרת הבקרה הינה לספק ביטחון סביר בדבר נכונות הדיווח הכספי והגילוי לציבור. מתפקידו של מנהל הכספים הינה לבקר ולשמור על רמת אמינות גבוהה אל מול המדווחים (הן הציבור לו מפרסמים דוחות עפ"י תקנת הגילוי הנאות, והן לרשויות וללקוחות אשר מעיינים בדוחות אלה).

– אפקטיביות הבקרה הפנימית – זהו דו"ח אשר מנהל הכספים מדווח, בו הוא מבקר את אופן פעולת הבקרה הפנימית בתוך הארגון. כל זאת במטרה לחזק את מערך הבקרה הפנימית בתאגיד .

כל הפעולות הנ"ל הינן במטרה לבסס את אמינות הארגון בשוק ואל מול לקוחותיו השונים. נכסים שאינם אמינים הם גם אינם כדאיים. כדאיות העסק קובעת האם זה עסק בר השקעה או קנייה, במידה ומנהל הכספים או יועץ במיקור חוץ בודק ומסיק כי העסק אינו כדאי, יווצרו בעיות בהמשך הקשורות בהשקעה ופיתוח העסק  – הן אל מול הבנק (בבקשת הלווואות) והן במניות בשוק (במידה והעסק נמצא בו).