ייעוץ עסקי: ערך הלקוח כערך העובד?

סעיף: ייעוץ עסקי – הערכת השווי האמיתי של עובד צריכה להמדד באורך השירות שלו או שלה, בדיוק כפי שמודדים בעת החישוב שווי של לקוח.
מנהלי כספים ואו מנהלי משאבי אנוש יכלים להבחין כי בעידן המודרני, ישנו מימד נוסף של השוואת ערך הלקוח לערכו של העובד. את ההשוואה הזו ניתן לראות בבירור בתעשיית התוכנה, שבו ללקוח ערך גבוה הנובע בדרך כלל ממנויים לטווח ארוך למשל יותר מאשרמודל עסקי של  ייצור הכנסות חד פעמיות. מודל הערכת פוטנציאל הלקוח נעשה לפי המשוואה הבאה: היקף ההכנסות הצפויות של הלקוח, בניכוי העלות שתושקע על מנת לרכוש את הלקוח, בחלוקה לפי השנים הצפויות של הלקוח כמקור הכנסה. לפיכך חברות השוקלות להקצות מתקציבי השיווק שלהן לטובת גיוס ישיר של לקוחות חדשים, מחשבים את ערכם הפוטנציאלי.

ייעוץ עסקי מקום העובד בארגון
בתהליך ייעוץ עסקי סטנדרטי יש לבחון את עלות העובד, אנו עוברים דרך אותם הפרמטרים שנבחנו בהערכת שווי הקוח הפוטנציאלי והוא הערך הניתן לצוות או הכנסות מייצורה של יחידת הפיתוח; פחות העלויות של גיוס, הדרכה, שכר, הטבות וכו '; לחולק בשנות העבודה של העובד בארגון. לרוב בארגונים מנסים לגייס עובדים, בדרך כלל זולים ביותר לאירוגון, החלטה זו שגוייה מישום שאם נשווה את שכירת השרות של עובד לשכירת השרות של עורך דין במשפט גורלי הארגון לא היה בוחר בעורך דין הזול ביותר.
חישוב ערך חיי עובד בארגון הוא בבירור צעד בכיוון הנכון עבור חברות המנסים לקבל את התמורה הטובה ביותר עבור הוצאת השכר שלהם. כמובן, עם זאת, המתחור לא בהכרח יכול להיות מיושם על כל העובדים. עבור רוב החברות בכלכלה של היום, שבו כבר לא נשלט על ידי ייצור, לעתים קרובות קשה לקבוע באופן אובייקטיבי "ערך הניתן לצוות של או הייצור של היחידה." זה יכול לעבוד להערכת אנשי מכירות, נציגי שירות, אבל מה לגבי עובדים מנהליים, צוות ה-IT, אנשי צוות תחזוקה, אפילו משווקים? יש הרבה תפקידים שחברות צריכה למלא עבורו את הערך שהוא מטבעו סובייקטיבי בחלקו, ובכל זאת אם המעסיקים ישכללו את פוטנציאל ערך חייו של עובד הרי שזה עוד צעד קדימה במאבק לשכנע יותר חברות שעובדים הם נכס, ולא הוצאות.