ניהול כספים באירגון

ניהול כספים בארגון
מחלקות שונות בארגון, בעלות תחומי אחראיות שונים, אך דומים, כולן יחד בונות את ענף ניהול הכספים בחברה, עליה מפקח מנהל הכספים (/סמנכ"ל הכספים).

סמנכ"ל הכספים הינו אושיה (-ז. אדם חשוב ונודע בתחומו) העובד תחת חסות מנכ"ל החברה ולו האחראיות לנהל ולפקח אחר מחלקות הכספים בחברה. תפקיד זה כולל בתוכו ניהול נדבך הנה"ח ומעקב אחר כתיבת והפקת דוחות העסק, הן הפנימיים והן החיצוניים, תיווך וניהול הקשר מול המערכת הבנקאית (יפורט בהמשך) וניהול מחלקות הגבייה, הרכש, המכר ושאר הקבוצות המשתלבות ומתעסקות בנושא הכספים.
ניהול כספים - העיר הגדולה
תחומי אחראיות נוספים במסגרת נושא הכספים בחברה –

בנוסף למנהל הכספים, אותו כבר הצגנו כבעל הסמכות על כל נדבכי הכספים הפועלים בעסק, מתקיימים תפקידי החשב, היועץ העסקי, רו"ח ועוד מגוון תפקידים המתעסקים בהון החברה – בהתאם לגודל החברה ולתפקידי המפתח הנדרשים.

תפקיד החשב, ותחתיו תפקיד רואה החשבון, אחראי על מערך הנהלת החשבונות בחברה קיימת, כלומר – ריכוז הוצאות והכנסות של העסק – במטרה להפיק דוחות 'עונתיים' – החל מדוחות מע"מ ומס הכנסה חודשיים ועד לרווח וההפסד השנתי. עיקר עבודתו של החשב הינה במגמת עבר – כלל הדוחות המופקים בנדבך זה הינם בעלי התבוננות על עבר של העסק .

תפקיד נוסף חשוב ואף דומה בקירוב לתפקידו של מנהל הכספים הינו תפקיד היועץ העסקי/הפיננסי.
כמו מנהל הכספים, גם היועץ העסקי מספק שירותי ליווי פיננסי לחברה, הכוללים באופן כללי ייעוץ ובניית תכניות לייצוב וביסוס החברה. הבדל עיקרי בין שני התפקידים הוא כי תפקידו של היועץ העסקי מסתכם לכדי תחום מסוים מתוך מרחב תחומים הניתנים לייעוץ בעוד ומנהל הכספים מנהל את כלל התחומים הללו בחברה. לדוגמה – בעוד וקיימים יועצים עסקיים שונים לתחומים שונים – החל מתחום הגרפיקה ועד תחום הבנייה – מנהל הכספים ינהל ויעקוב אחר כל התחומים האלה יחדיו. ולכן ניתן להסיק כי היועץ הפיננסי נמצא תחת אחראיות מנהל הכספים – כאשר זה מכווין את היועץ העסקי באיזה עולם תוכן עליו לעבוד ולתקן.

אין לטעות כי זהו תפקידו היחיד של מנהל הכספים, בנוסף לאחריותו בנושא הון הארגון, מנהל הכספים הוא זה האחראי על קשרי העבודה עם מערכות הבנקאות.
בעוד והממונים תחתיו אחראים על תפקידים הנשענים על המידע הבנקאי כגון – התאמות בנקים וניהול תזרימי המזומנים – מנהל הכספים מרכז את הדוחות הללו ומנהל את הקשר הישיר עם הבנקים, הן בנושאי הלוואה והן בנושאי האשראי, החריגות הצפויות וכדומה.

נוכל לסכם כי תפקיד סמנכ"ל הכספים ערכי ובעל חשיבות יתרה. על מנת לדאוג לנושא ביטוח הון החברה, ייצובה וביסוסה נדרש איש מקצוע המתמחה בנושאים אלו – הן בארגון ופיקוח על כלל האחראים בנושאי כספי החברה, הן בנושא פענוח ומעכב אחר תנועות החברה ( בעבר ובעתיד) והן בבנייה ושיפור עתיד החברה במטרה לפתחה.