ניהול כספים

ניהול וספים וההבדל מראיית חשבון, למרות הטאבו שהתפתח סביב הגדרת עסק כמצליח או נכשל, בין אם הגדרה באמצעות מחזורים חודשיים גבוהים, או הפלוס המעטר את חשבון הבנק בתקופת זמן נתונה – הגדרת עסק משגשג מכילה בתוכה לא רק את הרווח החודשי,  אלא גם את אחוז ההוצאות מהכנסות העסק, לא רק את הפלוס בחשבון הבנק – אלא גם את התנועות העתידיות והפלוס שיעטרו גם בעוד שנה.
על מנת לבחון את נושא רווחיות העסק וכדאיותו בשוק, יש לבחון מכלול רבדים הקובעים כולם יחדיו האם העסק רווחי או הפסדי. בחינה זאת נעשית ע"י מנהל הכספים .
ניהול כספים הינו תחום המתעסק בליווי העסק, ניהול כלל הנדבכים של העסק – הן בייעוץ ארגוני, הן בשליטה ומעקב אחר תנועות הכספים והן בהערכת צפי עסקי ובניית תכניות לייצוב ופיתוח העסק.
בתחום הפיננסים נבחין בין שלושת התחומים המתעסקים בכספים – מרמת הנהלת החשבונות ועד לניהול הכספים והייעוץ העסק. בין כל אלה קיימים הבדלים המתבטאים בתחומי אחראיות המקצוע והשלכותיו על החברה.
תפקיד הנה"ח הינו איסוף נתונים ותיעודם במערכות הנה"ח. סך כל התיעוד החודשי עד השנתי עובר לידיו של רואה החשבון, שתפקידו הינו ריכוז המידע והפקת דוחות חודשיים-שנתיים להגשה לרשויות המדינה ולבעל העסק לסיכום מחזור פעילות.
שני התפקידים מתעסקים בתנועות העבר של העסק ועל כן – גם תחום השיפוט שלהם נותר בזמן זה. הן להנהלת החשבונות ולרואה החשבון אין מגע עם פעילות העסק בהווה ולכן גם לא בעתידו – שכן תפקידם מוגבל לכדי סיכומים ולא לכדי צפיית עתידו של העסק. ובכך ניתן לסכם שני תפקידים אלה בעלי השפעה מזערית על העסק בטווח ההווה-עתיד.
שלא כמו הנ"ל, ניהול כספים אולם מתבסס על עברו של העסק, אך הינו בעל השפעה בטווח הזמנים העכשווי העתידי.
בניהול כספים נכון, מתבצעת הערכת העסק על סמך תיעודי עבר של הנה"ח ורו"ח, ובאמצעות הערכה זו ניתן לבנות תכניות עסקיות במטרה לייצב את החברה ולפתח אותה בעתיד.ניהול כספים
במסגרת ניהול הכספים ניתן ייעוץ עסקי הכולל בתוכו ניהול תזרים מזומנים, מעקב ושליטה אחר תנועות העסק הן בפן הכספי והן בפן התפעולי וייעוץ ארגוני לפיתוח צדדיו החלשים של העסק.
תמר פיננסים הינו משרד יעוץ עסקי וניהול כספים במיקור חוץ – אשר מטרתו המוחלטת היא פיתוח העסק והבטחת הצלחתו לא רק ברמה היומית אלא גם בראייה של שנים קדימה מנקודת הפתיחה. אני מציעים שירותי ניהול כספים וייעוץ עסקי הכוללים בתוכם:
– הערכת שווי העסק ומתן ליווי על פני כל הרבדים המוכלים בתוכו.
– מעקב אחר כספי העסק וניהול תזרים מזומנים, תוך בניית תקציבים, דרכי פעולה לייצוב העסק וחשבון הבנק והימנעות מחובות וחריגות.
– ליווי פיננסי הכולל – ייעוץ עסקי, ייעוץ ארגוני, מעקב וטיפוח העסק לכדי ייצוב ובעתידו פיתוח .