ניהול תזרים מזומנים אקטיבי.

שירותי ניהול כספים ב'תמר פיננסים'
תמר פיננסים מתמחה בבניית תזרים מזומנים ותפעולו, הפקת דוחות רווח והפסד ומינוף העסק באמצעות ייעוץ פיננסי וליווי שוטף של העסק לכל אורך הדרך.
הגדרת תזרים המזומנים היא איסוף כלל ההוצאות וההתחייבויות של העסק ('תזרים שלילי') אל מול כלל הכנסותיו וגיול הלקוחות שלו ('תזרים חיובי') לשם בניית תמונת חשבון העסק.

על ידי יסוד ממשק מעקב זה, ניתן להשגיח אחר מגמות חשבון העסק, ומתוך כך לחזות את עתיד החשבון העסקי  לטווח הקצר עד חודש,  לטווח הבינוני  עד  שלשה חודשים ואף תקצוב לשנה עד שנים מספר קדימה.

מיומנות זאת מעניקה לעסק טווח תמרון בו  נוכל לשלוט ו/או לעקב את הזרם השלילי של העסק או הקדמת הזרם החיובי.
לדוגמה - קביעת תאריך ידוע לתשלום לספקים בו החשבון לא יכנס לחריגה, או הקדמת תשלום מלקוחות, במטרה ליצור 'תזרים חפשי' בחברה למען המשך התפעול התקין העסק.

צוות מנהלי הכספים בחברת 'תמר פיננסים' מספקים ליווי עסקי צמוד.
כבר מתחילת קשר העבודה נבנה לכם  תזרים מזומנים נגיש ומפורט שיוכל לצפות את עתיד העסק ויאפשר מתן הכוונה וייעוץ מדויקים שיתרום למינוף המשאבים של העסק והבאתו להצלחה.

בנוסף לכך, באמצעות ניהול ידע זה, הצוות ינתח את דוחות רווח והפסד ויספק ממצאים מפורטים לפעולה.

להלן רשימה של השירותים המוצעים בחברת 'תמר פיננסים'  -

v     בניית תזרים מזומנים, תוך מעקב יומי שוטף אחר התנהלות ותנועות העסק,
תנועות חשבונות הבנק והשוואה ביניהם.
v     קשר ישיר ושוטף עם הלקוח לבנייה ומעקב אחר התזרים,
תוך עדכונים שוטפים ועתידיים של העסק.
    הפקה וניתוח דוחות רווח והפסד והמלצות ליישום.
v     ייעוץ עסקי ופיננסי לניהול נכון של העסק, הוצאותיו והכנסותיו.
     יצירת ממשק עבודה נוח, המכיל את עתיד התזרים של העסק הקרוב והרחוק
במטרה להעניק יכולת שליטה טובה יותר בכספים.

צוות יועצינו ערוך וממתין לעבוד עמכם,

'תמר פיננסים'.