נפלאות ניהול כספים וייעוץ פיננסי

נפלאות ניהול כספים וייעוץ פיננסי
יעוץ פיננסי מאז ומתמיד עבד יד ביד עם ניהול הכספים. למרות הזרות המצלצלת בין התעסקות בייעוץ לבין ניהול כספים (שלרוב משייכים לרואי חשבון), אין זה נכון. תפקידו של היועץ הפיננסי הוא ללוות את העסק לו הוא מייעץ בכל אחד משלבי פעילותו, תוך יצירת אסטרטגיות ניהול ופעולה נכונות, פיקוח וצפייה על התנהלות העסק ומתן ייעוץ בכל אחד מרבדי ניהולו ותפעולו.
אחד מרבדיו של ניהול העסק הינו ניהול כספי העסק.וזה כשמו הוא – מעקב ושליטה על ההוצאות וההכנסות. כיום, פעילותו הפיננסית של העסק אינה רק תשלום שכר מעביד, ביטוח לאומי ותשלומים לספקים, וכולל בתוכו נושאים שונים, שלכל אחד מהם תפקיד חשוב, המפלחים את כספי העסק לסעיפים רבים הדורשים כל אחד לגופו טיפול. זה מהווה חלק משמעותי בממשק העבודה. ולכן, כחלק מתפקידיו של היועץ הפיננסי, לייעץ ברבדיו השונים של העסק, כך גם תפקידו לייעץ בנדבך ניהול הכספים. אך זה אינו כולל בתוכו רק ייעוץ, אלא גם ניהול אקטיבי של מזומני העסק, תוך הדרכה ומעקב אחר הוצאות העסק ופיקוח על הכנסותיו.ניהול כספים, ייעוץ פיננסי

התמונה הגדולה המתקבלת משילוב נדיר זה של ייעוץ פיננסי וניהול כספים נכון מאפשר לבעל העסק לצפות את עתיד העסק תוך קבל ייעוץ לשיטות פעולה ואמצעים שיש לנקוט למען צמצום נזקים והוצאות, הגדלת הכנסות ושימור של רמה ותקינות העסק.
ניהול תזרים העסק מהווה עורקים ראשיים להצלחתו של העסק . ניהול כספי נכון תוך מתן ייעוץ ודרכי פעולה עסקיות הינו בעל פוטנציאל פיתוח אדיר, בעוד וחוסר ייעוץ, או ניהול כספים, יוביל לדעיכת העסק, וייצור אפקט אינסופי של דעיכה עד לפשיטת הרגל.
אנו, ב'תמר פיננסים', מציעים את שירותינו בייעוץ פיננסי, לאור ניסיון רב שנים בטיפול בעסקים והבאתם להצלחה,במשלב בתוכו שירות ניהול כספים –  מעקב אחר עו"ש הבנק והתאמתו לפעולות והעסק, מתן התראה על מצב הכספים – והדרכה ישירה ומתמדת לפיתוח העסק, הן בתחום השיווקי -פרסומי, הן בתחום הארגוני – מנהלים, עובדים, שכירים ודרכי ניהול נכונות והן בתחום הפיננסי – בניית אסטרטגיה לטווח הקצר והטווח הארוך תוך מעקב תזרימי ושכלול כלל אלו לכדי יצירת תמונה מלאה במטרה להניף את העסק לשגשוג.

כותבת קרן לוי,
תמר פיננסים ניהול כספים וייעוץ עסקי.