ריבית על הלוואה עסקית ? גלה מה בעלי המניות ואו בעלי החוב מחפשים בדוחות.

כיצד ריבית על הלוואה עסקית יכלה להשפיע על נותני החוב.

ריבית על הלוואה עסקית נקבעת בין היתר כתוצאה מהערכת האומדן של הרווח הכלכלי הנמדד מדי שנה, והיא שונה בצורה משמעותית מהרווח החשבונאי או הרווח הנקי לאחר הוצאות ומס הכנסה. הרווח הכלכלי מייצג את הכנסה שנותרה לאחר חישוב העלות של כל ההון, ובכלל זה הון עצמי, לעומת הרווח החשבונאי שנקבע ללא חישוב עלות ההון עצמי. כידוע, להון העצמי יש מחיר משום שבעלי מניות מוותרים על ההזדמנות להשקיע ולהרוויח תשואות בהשקעות אחרות. כאשר בעלי המניות מספקים הון לחברה, בין אם בדרך של הלוואות ישירה, או גיוס חוב באמצעות איגרות חוב. עלות זו היא עלות הזדמנות האלטרנטיבית, אמינה יותר לבעלי המניות ולא העלות החשבונאית המקובלת לצורך מס הכנסה. שימו לב כי בעת חישוב הערך הכלכלי לא מוסיפים בחזרה את הפחת. למרות שזה לא הוצאה כספית אמיתית, פחת היא עלות מישום שנכסים נשחקים חייבים להיות מוחלפים בשלב מסויים ולכן יש לנכות בעת קביעת שני רווח נקי חשבונאי וכלכלי.

מנהל הכספים מניח כי הפחת הכלכלי האמיתי של הרכוש הקבוע של החברה בדיוק שווה לפחת המשמש למטרות חשבונאיות ומטרות מס. אם זה לא היה המקרה, התאמות יצטרכו להיעשות בכדי לקבל מדד מדויק יותר של הרווח הכלכלי של הפירמה. הערך הכלכלי שנוסף משנה לשנה מודד את ההיקף הערך לבעלי מניות. לכן על המנהלים להתמקד על הרווח הכלכליזה  מה שיעזור להבטיח כי הם פועלים באופן שעולה בקנה אחד עם מיקסום את העושר של בעלי מניות.  שימו לב גם שאת הרווח הכלכלי ניתן לקבוע לחטיבות, ולהעריך כל חטיבה בנפרד והתרומה שלה לערך הכלכלי של הפירמה. מידע שמספק בסיס שימושי לקביעת ביצועים ניהוליים בכל הרמות. יותר בעלי מניות של חברות מבקשות ממנהלי הכספים שלהם להעריך את החברה והחטיבות שלה ולפי המידע הזה מפצים את המנהלים.

עלייה ברווח הכלכלי  תוריד את הריבית על ההלוואה העסקית
עלייה ברווח הכלכלי תוריד את הריבית על ההלוואה העסקית

נקודת מבט של בעלי חוב בהווה ובעלי חוב בעתיד הוא לבחון באם נוצר ערך כלכלי חיובי לחברה.
בנקאים בבואם לקבוע ריבית על הלוואה עיסקית  לפירמה מביאים בחשבון את הרווח הכלכלי והאם נוצר ערך כלכלי חיובי משנה לשנה. הריבית תקבע ביחס הפוך לביצועים: ככל שהרווח הכלכלי חיובי יותר הריבית תרד.

לפיכך תפקידו של מנהל הכספים והמנכ"ל: לפעול ולבחון מחדש בכל קבלת החלטה כיצד להעלות את הרווח והערך הכלכלי של החברה.

פנו אלינו לבחינת הביצועים של העסק שלך