BITCOIN = הון שחור ?

הביטקוין Bitcoin מודל קלאסי לבועה ?! , או מלכודת להון השחור ?

בשנת 2009 הגיחה לעולם טכנולוגית הצפנה חדשה להעברת עושר באופן מאובטח Blockchain.
רבות דובר על חופש להעברת עושר ללא "עזרה" מהמערכת הבנקאית הקונבנציונאלית הנשלטת על ידי מדינות או בעלי הון ועוצמה כלכלית, כל אחד שיפרש את המקור לעצמו.
אך האם יש כאן מעבר לתפיסת החופש.

לא מעט נאמר על ה"בשורה" של עולם אחד ללא הגבלה המאפשר העברת עושר מאדם לאדם, מצד אחד של העולם לצידו השני ללא עלות וללא בקרה. כתוצאה מה"בשורה" מחירי הBitcoin הרקיעו שחקים על בסיס ההבנה כי ישנם מספר מוגבל של מטבעות כאלה בעולם ולכן הערך רק יילך ויעלה עם הזמן. מייד כאשר הפופולאריות של המטבע והטכנולוגיה החדשה ה Blockchain שהיא מייצגת, נוצרו מטבעות חדשים ואף הם החלו להרקיע שחקים...  ובדיוק כפי שחוק העדר עובד יפה כבר לאורך כל היסטוריה גם מטבעות אלו החלו לצבור "קהל מאמינים" . לאור האמור מתעוררות מספר שאלות שאני מנסה לפענח ולתת עליהם את הדעת.

1. אם הערך של ה Bitcoin רק יעלה בגין הכמות המוגבלת שלו... אז מה עם הערכים של 
    שאר המטבעות הדיגיטאליים ? הרי אין הגבלה למספרם.
2. שער מטבע של מדינה או קבוצת מדינות מוערך על בסיס הכלכלה של אותה מדינה איך
    מעריכים כלכלית מטבעות אלקטרוניים?

3. אם העברה של העושר מאדם לאדם באשר הוא,  אזיי יש שאלות קיומיות באשר לדמוקרטיה:
        א. מה עם ארגוני טרור שישלכם לקבל מימון ללא כל בעייה?
        ב. מה עם סחר בסמים, נשים, ילדים?...  יעודד פשע שעד כה קשה היה לתפעלו.
        ג. מה עם ערעור שלטוני העברת כספים למחתרות?

לכן, קוראים נכבדים, הרי ברור שאין מדינה שתסכים להעברת עושר ללא בקרה.
לכן יכולות להיות שתי אפשרויות.

1. המטבעות יהיו חייבות לעבור רגולציה ויקומו מטבעות דיגיטליים ברשות המדינות.
2. המדינות מעודדות בשלב זה לתת למטבעות הדיגיטליים לשגשג על מנת להציף את ההון השחור,
     ובמכה אחת להוציאו מהחוק, ארוע מעין זה ייתן מכה אנושה ל"עדר" ולהון השחור.

חומר למחשבה...  🙂