BITCOIN = הון שחור ?

הביטקוין Bitcoin מודל קלאסי לבועה ?! , או מלכודת להון השחור ?

בשנת 2009 הגיחה לעולם טכנולוגית הצפנה חדשה להעברת עושר באופן מאובטח Blockchain.
רבות דובר על חופש להעברת עושר ללא "עזרה" מהמערכת הבנקאית הקונבנציונאלית הנשלטת על ידי מדינות או בעלי הון ועוצמה כלכלית, כל אחד שיפרש את המקור לעצמו.
אך האם יש כאן מעבר לתפיסת החופש.

לא מעט נאמר על ה"בשורה" של עולם אחד ללא הגבלה המאפשר העברת עושר מאדם לאדם, מצד אחד של העולם לצידו השני ללא עלות וללא בקרה. כתוצאה מה"בשורה" מחירי הBitcoin הרקיעו שחקים על בסיס ההבנה כי ישנם מספר מוגבל של מטבעות כאלה בעולם ולכן הערך רק יילך ויעלה עם הזמן. מייד כאשר הפופולאריות של המטבע והטכנולוגיה החדשה ה Blockchain שהיא מייצגת, נוצרו מטבעות חדשים ואף הם החלו להרקיע שחקים...  ובדיוק כפי שחוק העדר עובד יפה כבר לאורך כל היסטוריה גם מטבעות אלו החלו לצבור "קהל מאמינים" . לאור האמור מתעוררות מספר שאלות שאני מנסה לפענח ולתת עליהם את הדעת.

1. אם הערך של ה Bitcoin רק יעלה בגין הכמות המוגבלת שלו... אז מה עם הערכים של 
    שאר המטבעות הדיגיטאליים ? הרי אין הגבלה למספרם.
2. שער מטבע של מדינה או קבוצת מדינות מוערך על בסיס הכלכלה של אותה מדינה איך
    מעריכים כלכלית מטבעות אלקטרוניים?

3. אם העברה של העושר מאדם לאדם באשר הוא,  אזיי יש שאלות קיומיות באשר לדמוקרטיה:
        א. מה עם ארגוני טרור שישלכם לקבל מימון ללא כל בעייה?
        ב. מה עם סחר בסמים, נשים, ילדים?...  יעודד פשע שעד כה קשה היה לתפעלו.
        ג. מה עם ערעור שלטוני העברת כספים למחתרות?

לכן, קוראים נכבדים, הרי ברור שאין מדינה שתסכים להעברת עושר ללא בקרה.
לכן יכולות להיות שתי אפשרויות.

1. המטבעות יהיו חייבות לעבור רגולציה ויקומו מטבעות דיגיטליים ברשות המדינות.
2. המדינות מעודדות בשלב זה לתת למטבעות הדיגיטליים לשגשג על מנת להציף את ההון השחור,
     ובמכה אחת להוציאו מהחוק, ארוע מעין זה ייתן מכה אנושה ל"עדר" ולהון השחור.

חומר למחשבה...  🙂

ייחודו וחשיבותו של מנהל הכספים

ייחודו וחשיבותו של מנהל הכספים בארגון.

הצורך בתפקידים כגון רו"ח, חשב, יועץ עסקי ומנהל כספים כרוכה ללא עוררין בגודלה של החברה. בעוד ועסקים קטנים עד בינוניים נעזרים בשירותים של רו"ח, ויש כאלה הנעזרים בשירותיו של יועץ עסקי, ארגונים גדולים נעזרים בשירותיהם של כל הנ"ל בהובלת מנהל הכספים.

להלן הסיבות העיקריות להעסקת מנהל כספים-

  1. זמן – תפקיד ניהול הכספים כרוך בניהול החברה, במידה ועסק אינו מעסיק בעל מקצוע במיקור חוץ שכזה, נטל הניהול עובר ישירות לידיו של מנכ"ל/בעל החברה. תפקידו על המנכ"ל נפרס על כלל שלוחות העסק, כאשר המטרה הכוללת של תפקידו היא להוביל ולנהל את הארגון הכולל ולא תחומים ממוקדים בו. תוצאת העברת אחראיות זו לידיו של המנכ"ל בנוסף לתפקידו העיקרי גוזלת מזמנו של בעל הארגון ומונעת ממנו מלבנות את החברה ולקדמה.
  2. מקצועיות – אחוז מהחברות מעביר את תפקיד ניהול הכספים לשני/שלישי בדרגתו בהיררכיית הארגון. כמובן שלפעולה זו קיימים יתרונות – חסכון בזמן 'העברת המקל' לצד שלישי וחפיפה על תנועות פיננסיות שהתרחשו, ביטחון באדם מהימן ש'חי' את החברה – אך גם חסרונות.
    ניהול כספים הינו תפקיד הדורש מקצועיות וניסיון בתחומים מרובים על מנת שיתאפשר לו לנהל את כלל חתך הכספים בחברה. בנוסף, מתפקידו של מנהל הכספים – לפקח את רואה החשבון והחשב ובכך גם להעביר ביקורת על הדוחות הכספיים ולאשר כי הינם מהימנים.
    כל זה אינו ניסיון הנרכש עם השנים אלא גם ניסיון וידע אקדמאי הנרכשים במהלך למידת מקצוע מסויים זה.
    הובלה להצלחה  מנהל הכספיםבנוסף לחשיבות מנהל הכספים, הן בזמן המתווסף למנכ"ל החברה בהובלת החברה והן בחשיבות המקצועיות האקדמאית של מנהל הכספים, קיימים תפקידים נוספים שאינם מוכרים המוסיפים למנהל הכספים חשיבות מכרעת כיד ימינו את בעל העסק.

– ביקורת רו"ח – מדי תקופה מגיע רו"ח לבקר את הדוחות החשבוניים והפיננסים של החברה, מתפקידו של מנהל הכספים הוא לאשר את מהימנות הביקורת וכי לא קיימים פערים מהותיים בין הדוחות להבין מציאות הארגון.

– בקרה פנימית בתוך הארגון –  מטרת הבקרה הינה לספק ביטחון סביר בדבר נכונות הדיווח הכספי והגילוי לציבור. מתפקידו של מנהל הכספים הינה לבקר ולשמור על רמת אמינות גבוהה אל מול המדווחים (הן הציבור לו מפרסמים דוחות עפ"י תקנת הגילוי הנאות, והן לרשויות וללקוחות אשר מעיינים בדוחות אלה).

– אפקטיביות הבקרה הפנימית – זהו דו"ח אשר מנהל הכספים מדווח, בו הוא מבקר את אופן פעולת הבקרה הפנימית בתוך הארגון. כל זאת במטרה לחזק את מערך הבקרה הפנימית בתאגיד .

כל הפעולות הנ"ל הינן במטרה לבסס את אמינות הארגון בשוק ואל מול לקוחותיו השונים. נכסים שאינם אמינים הם גם אינם כדאיים. כדאיות העסק קובעת האם זה עסק בר השקעה או קנייה, במידה ומנהל הכספים או יועץ במיקור חוץ בודק ומסיק כי העסק אינו כדאי, יווצרו בעיות בהמשך הקשורות בהשקעה ופיתוח העסק  – הן אל מול הבנק (בבקשת הלווואות) והן במניות בשוק (במידה והעסק נמצא בו).

ניהול כספים באירגון

ניהול כספים בארגון
מחלקות שונות בארגון, בעלות תחומי אחראיות שונים, אך דומים, כולן יחד בונות את ענף ניהול הכספים בחברה, עליה מפקח מנהל הכספים (/סמנכ"ל הכספים).

סמנכ"ל הכספים הינו אושיה (-ז. אדם חשוב ונודע בתחומו) העובד תחת חסות מנכ"ל החברה ולו האחראיות לנהל ולפקח אחר מחלקות הכספים בחברה. תפקיד זה כולל בתוכו ניהול נדבך הנה"ח ומעקב אחר כתיבת והפקת דוחות העסק, הן הפנימיים והן החיצוניים, תיווך וניהול הקשר מול המערכת הבנקאית (יפורט בהמשך) וניהול מחלקות הגבייה, הרכש, המכר ושאר הקבוצות המשתלבות ומתעסקות בנושא הכספים.
ניהול כספים - העיר הגדולה
תחומי אחראיות נוספים במסגרת נושא הכספים בחברה –

בנוסף למנהל הכספים, אותו כבר הצגנו כבעל הסמכות על כל נדבכי הכספים הפועלים בעסק, מתקיימים תפקידי החשב, היועץ העסקי, רו"ח ועוד מגוון תפקידים המתעסקים בהון החברה – בהתאם לגודל החברה ולתפקידי המפתח הנדרשים.

תפקיד החשב, ותחתיו תפקיד רואה החשבון, אחראי על מערך הנהלת החשבונות בחברה קיימת, כלומר – ריכוז הוצאות והכנסות של העסק – במטרה להפיק דוחות 'עונתיים' – החל מדוחות מע"מ ומס הכנסה חודשיים ועד לרווח וההפסד השנתי. עיקר עבודתו של החשב הינה במגמת עבר – כלל הדוחות המופקים בנדבך זה הינם בעלי התבוננות על עבר של העסק .

תפקיד נוסף חשוב ואף דומה בקירוב לתפקידו של מנהל הכספים הינו תפקיד היועץ העסקי/הפיננסי.
כמו מנהל הכספים, גם היועץ העסקי מספק שירותי ליווי פיננסי לחברה, הכוללים באופן כללי ייעוץ ובניית תכניות לייצוב וביסוס החברה. הבדל עיקרי בין שני התפקידים הוא כי תפקידו של היועץ העסקי מסתכם לכדי תחום מסוים מתוך מרחב תחומים הניתנים לייעוץ בעוד ומנהל הכספים מנהל את כלל התחומים הללו בחברה. לדוגמה – בעוד וקיימים יועצים עסקיים שונים לתחומים שונים – החל מתחום הגרפיקה ועד תחום הבנייה – מנהל הכספים ינהל ויעקוב אחר כל התחומים האלה יחדיו. ולכן ניתן להסיק כי היועץ הפיננסי נמצא תחת אחראיות מנהל הכספים – כאשר זה מכווין את היועץ העסקי באיזה עולם תוכן עליו לעבוד ולתקן.

אין לטעות כי זהו תפקידו היחיד של מנהל הכספים, בנוסף לאחריותו בנושא הון הארגון, מנהל הכספים הוא זה האחראי על קשרי העבודה עם מערכות הבנקאות.
בעוד והממונים תחתיו אחראים על תפקידים הנשענים על המידע הבנקאי כגון – התאמות בנקים וניהול תזרימי המזומנים – מנהל הכספים מרכז את הדוחות הללו ומנהל את הקשר הישיר עם הבנקים, הן בנושאי הלוואה והן בנושאי האשראי, החריגות הצפויות וכדומה.

נוכל לסכם כי תפקיד סמנכ"ל הכספים ערכי ובעל חשיבות יתרה. על מנת לדאוג לנושא ביטוח הון החברה, ייצובה וביסוסה נדרש איש מקצוע המתמחה בנושאים אלו – הן בארגון ופיקוח על כלל האחראים בנושאי כספי החברה, הן בנושא פענוח ומעכב אחר תנועות החברה ( בעבר ובעתיד) והן בבנייה ושיפור עתיד החברה במטרה לפתחה.

ניהול כספים

ניהול וספים וההבדל מראיית חשבון, למרות הטאבו שהתפתח סביב הגדרת עסק כמצליח או נכשל, בין אם הגדרה באמצעות מחזורים חודשיים גבוהים, או הפלוס המעטר את חשבון הבנק בתקופת זמן נתונה – הגדרת עסק משגשג מכילה בתוכה לא רק את הרווח החודשי,  אלא גם את אחוז ההוצאות מהכנסות העסק, לא רק את הפלוס בחשבון הבנק – אלא גם את התנועות העתידיות והפלוס שיעטרו גם בעוד שנה.
על מנת לבחון את נושא רווחיות העסק וכדאיותו בשוק, יש לבחון מכלול רבדים הקובעים כולם יחדיו האם העסק רווחי או הפסדי. בחינה זאת נעשית ע"י מנהל הכספים .
ניהול כספים הינו תחום המתעסק בליווי העסק, ניהול כלל הנדבכים של העסק – הן בייעוץ ארגוני, הן בשליטה ומעקב אחר תנועות הכספים והן בהערכת צפי עסקי ובניית תכניות לייצוב ופיתוח העסק.
בתחום הפיננסים נבחין בין שלושת התחומים המתעסקים בכספים – מרמת הנהלת החשבונות ועד לניהול הכספים והייעוץ העסק. בין כל אלה קיימים הבדלים המתבטאים בתחומי אחראיות המקצוע והשלכותיו על החברה.
תפקיד הנה"ח הינו איסוף נתונים ותיעודם במערכות הנה"ח. סך כל התיעוד החודשי עד השנתי עובר לידיו של רואה החשבון, שתפקידו הינו ריכוז המידע והפקת דוחות חודשיים-שנתיים להגשה לרשויות המדינה ולבעל העסק לסיכום מחזור פעילות.
שני התפקידים מתעסקים בתנועות העבר של העסק ועל כן – גם תחום השיפוט שלהם נותר בזמן זה. הן להנהלת החשבונות ולרואה החשבון אין מגע עם פעילות העסק בהווה ולכן גם לא בעתידו – שכן תפקידם מוגבל לכדי סיכומים ולא לכדי צפיית עתידו של העסק. ובכך ניתן לסכם שני תפקידים אלה בעלי השפעה מזערית על העסק בטווח ההווה-עתיד.
שלא כמו הנ"ל, ניהול כספים אולם מתבסס על עברו של העסק, אך הינו בעל השפעה בטווח הזמנים העכשווי העתידי.
בניהול כספים נכון, מתבצעת הערכת העסק על סמך תיעודי עבר של הנה"ח ורו"ח, ובאמצעות הערכה זו ניתן לבנות תכניות עסקיות במטרה לייצב את החברה ולפתח אותה בעתיד.ניהול כספים
במסגרת ניהול הכספים ניתן ייעוץ עסקי הכולל בתוכו ניהול תזרים מזומנים, מעקב ושליטה אחר תנועות העסק הן בפן הכספי והן בפן התפעולי וייעוץ ארגוני לפיתוח צדדיו החלשים של העסק.
תמר פיננסים הינו משרד יעוץ עסקי וניהול כספים במיקור חוץ – אשר מטרתו המוחלטת היא פיתוח העסק והבטחת הצלחתו לא רק ברמה היומית אלא גם בראייה של שנים קדימה מנקודת הפתיחה. אני מציעים שירותי ניהול כספים וייעוץ עסקי הכוללים בתוכם:
– הערכת שווי העסק ומתן ליווי על פני כל הרבדים המוכלים בתוכו.
– מעקב אחר כספי העסק וניהול תזרים מזומנים, תוך בניית תקציבים, דרכי פעולה לייצוב העסק וחשבון הבנק והימנעות מחובות וחריגות.
– ליווי פיננסי הכולל – ייעוץ עסקי, ייעוץ ארגוני, מעקב וטיפוח העסק לכדי ייצוב ובעתידו פיתוח .

ייעוץ עסקי, ניהול כספים ייעוץ כלכלי וכל מה שבניהם, חומר למחשבה

ייעוץ עסקי, ניהול כספים ייעוץ כלכלי וכל מה שבניהם….
עולם היועצים מלא וגדוש בהיצע ובמיוחד לכל מי שבתחילת דרכו ואו בגין חוסר ניסיונו יתקשה בבחירה נכונה.
יועץ בכל מקרה מוגדר כהכרח:
א. בעלי עסקים טרודים ברוב יומם בניהול העסק כל אחד בהתאם לכישוריו.
מנהל אחד טוב יותר בתפעול ולכן יפעל לתפעל את העסק על פי מיטב הבנתו.
מנהל אחר טוב יותר במכירות שם התחושה שלו וההתמצאות שלו הם הטובים ביורת ולכן יפעל ויחתור
כמה שיותר להגדלת מכירות העסק.
מנהל אחר, בעל אופי יותר חשבונאי ולכן שם ישקיע את מיטב מרצו.
ב. עולם העסקים מאוד תובעני ומאוד דינמי נדרשים מבעל עסק קטן בד"כ עד בינוני להתמצא באופן מקצועי
ברבדים שמעולם לא עסק בהם.
ג. עולם הבנקאות ופיננסים גם הוא דורש הבנה מעמיקה ויכולת התנהלות של איש פיננסים מדופלם.
כל התנהלות פחותה ממקצועי ביותר עלולה לייצר צרות שעתידות לבוא.

כעת מתוך הבנה כי אין ביכולתו של בעל עסק מין הישוב להתמחות בכל במקצועות שהוזכרו לעיל, כיצד ידע לבחור את היועץ הפיננסי או היועץ הכלכלי כפי ששגור בפי כל?

להלן מספר הצעות לבחינה:
כפי שהוזכר לעיל עולם הייעוץ מציע אין סוף בעלי מקצוע חלקם טובים יותר וחלקם פחות.
עולם היועצים מונע בד"כ מאנשים שצברו ניסיון או הצטיינו, לפחות לפי דעתם באחד מהתחומים.
1. בעלי מקצוע שעסקו או עוסקים בראיית חשבון  יותר יתמקדו בניתוח הדוחות הכספיים והבנתם.
ומתוקף הבנה זו ימליצו לבעל העסק כיצד לפעול בהתאם לדוחות ההיסטוריים.
*** בעיה אחת מהותית תצוץ עם בעל מקצוע כזה והיא שההתייחסות בעיקר תהיה לנתונים שאירעו בעבר
בין אם קרוב ובין אם רחוק ופחות בהתעסקות השוטפת של העסק.
2. בעלי מקצוע שהיו מנהלים בכירים בחברות ומרגישים שיש בחזקתם את כל הידע כיצד ארגון צריך להתנהל.
*** גם כאן יכלה לצוץ בעיה, מאחר וכל ארגון הינו בעל אופי והתנהלות  שונים הדורשים התייחסות שונה.
לא פעם בארגונים גדולים גם אם נוהלו הרי ישנם מחלקות ותת מחלקות שמטפלות בעניינים שלעיתים
רחוקים מעיניו של "המנהל הגדול".
3. בעלי מקצוע שהתמחו והצטיינו בעיקר בשיווק ומכירות והם הכי טוב גם יודעים למכור את מרכולתם.
*** כאן יכלה לצוץ בעיה קשה שבעתיים מהקודמים למנהל השיווק. לבעל עסק קשה להבין שלא הכול
טמון במכירות ושיווק והולכים שבי אחרי המוכר המוכשר ובד"כ לאבדון כי לא היה תכנון
פיננסי וארגוני נכון שיודע להתמודד עם פעילות שיווקית או מכירתי.
4. ויש את הגרוע מכל ואת אלה יש למכביר שרלטנים מכל סוג וצבע ומהם יש להיזהר יותר מכל.
ייעוץ עסקי, ייעוץ כלכלי, ניהול כספים

לשם כך יש להתייחס בכובד ראש למספר כללים:
א. לעולם לא לוותר על העובדה שאתם רוצים לשמוע ואף לראות פיזית לקוחות שמקבלים שרות
מהיועץ בו את חפצים.
ב. עדיף יועץ כלכלי מנהל כספים שמנהל ואו מפקח באופן פעיל את ההתנהלות התזרימים.
ג. עדיף יועץ כלכלי או מנהל כספים שמבקר  ולומד את פעילות העסקית על בוריה.
ד. עדיף אדם מעל גיל 40 כאשר צבר מספיק ניסיון בהובלת עסקים להצלחה.
לא להתפשר ולא להתרשם רק רושם ראשוני אלא להבין אם אכן זה האדם הנכון להוביל אתכם.

נפלאות ניהול כספים וייעוץ פיננסי

נפלאות ניהול כספים וייעוץ פיננסי
יעוץ פיננסי מאז ומתמיד עבד יד ביד עם ניהול הכספים. למרות הזרות המצלצלת בין התעסקות בייעוץ לבין ניהול כספים (שלרוב משייכים לרואי חשבון), אין זה נכון. תפקידו של היועץ הפיננסי הוא ללוות את העסק לו הוא מייעץ בכל אחד משלבי פעילותו, תוך יצירת אסטרטגיות ניהול ופעולה נכונות, פיקוח וצפייה על התנהלות העסק ומתן ייעוץ בכל אחד מרבדי ניהולו ותפעולו.
אחד מרבדיו של ניהול העסק הינו ניהול כספי העסק.וזה כשמו הוא – מעקב ושליטה על ההוצאות וההכנסות. כיום, פעילותו הפיננסית של העסק אינה רק תשלום שכר מעביד, ביטוח לאומי ותשלומים לספקים, וכולל בתוכו נושאים שונים, שלכל אחד מהם תפקיד חשוב, המפלחים את כספי העסק לסעיפים רבים הדורשים כל אחד לגופו טיפול. זה מהווה חלק משמעותי בממשק העבודה. ולכן, כחלק מתפקידיו של היועץ הפיננסי, לייעץ ברבדיו השונים של העסק, כך גם תפקידו לייעץ בנדבך ניהול הכספים. אך זה אינו כולל בתוכו רק ייעוץ, אלא גם ניהול אקטיבי של מזומני העסק, תוך הדרכה ומעקב אחר הוצאות העסק ופיקוח על הכנסותיו.ניהול כספים, ייעוץ פיננסי

התמונה הגדולה המתקבלת משילוב נדיר זה של ייעוץ פיננסי וניהול כספים נכון מאפשר לבעל העסק לצפות את עתיד העסק תוך קבל ייעוץ לשיטות פעולה ואמצעים שיש לנקוט למען צמצום נזקים והוצאות, הגדלת הכנסות ושימור של רמה ותקינות העסק.
ניהול תזרים העסק מהווה עורקים ראשיים להצלחתו של העסק . ניהול כספי נכון תוך מתן ייעוץ ודרכי פעולה עסקיות הינו בעל פוטנציאל פיתוח אדיר, בעוד וחוסר ייעוץ, או ניהול כספים, יוביל לדעיכת העסק, וייצור אפקט אינסופי של דעיכה עד לפשיטת הרגל.
אנו, ב'תמר פיננסים', מציעים את שירותינו בייעוץ פיננסי, לאור ניסיון רב שנים בטיפול בעסקים והבאתם להצלחה,במשלב בתוכו שירות ניהול כספים –  מעקב אחר עו"ש הבנק והתאמתו לפעולות והעסק, מתן התראה על מצב הכספים – והדרכה ישירה ומתמדת לפיתוח העסק, הן בתחום השיווקי -פרסומי, הן בתחום הארגוני – מנהלים, עובדים, שכירים ודרכי ניהול נכונות והן בתחום הפיננסי – בניית אסטרטגיה לטווח הקצר והטווח הארוך תוך מעקב תזרימי ושכלול כלל אלו לכדי יצירת תמונה מלאה במטרה להניף את העסק לשגשוג.

כותבת קרן לוי,
תמר פיננסים ניהול כספים וייעוץ עסקי.